Elanoides forficatus

Scientific Name: 

Elanoides forficatus

Common Name: 
American Swallow-tailed Kite
GRANK: 
G5
SRANK: 
S1S2B
Class: 
Birds