Cleistes bifaria

Cleistes bifaria
Class: 
Monocotyledons
Family: 
Orchidaceae
Scientific Name: 

Cleistes bifaria

Common Name: 
Spreading Pogonia
GRANK: 
G4
SRANK: 
S1