Erythronium albidum

Class: 
Monocotyledons
Family: 
Liliaceae
Scientific Name: 

Erythronium albidum

Common Name: 
White Trout-lily
GRANK: 
G5
SRANK: 
S2