Kalmia latifolia

Kalmia latifolia
Class: 
Dicotyledons
Family: 
Ericaceae
Scientific Name: 

Kalmia latifolia

Common Name: 
Mountain Laurel
GRANK: 
G5
SRANK: 
S3