Liatris tenuis

Class: 
Dicotyledons
Family: 
Asteraceae
Scientific Name: 

Liatris tenuis

Common Name: 
Slender Gay-feather
GRANK: 
G3
SRANK: 
S1