Duke’s Skipper

Scientific Name: 

Euphyes dukesi

Common Name: 
Duke’s Skipper
GRANK: 
G3
SRANK: 
S3
Class: 
Insects